9 กุมภาพันธ์ 2562 บุกยึด “ไม้สัก” กองพะเนินเทินทึก-ถูกลอบตัดพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกรมที่ดินกับ สปก.

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7673878/

ชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจป่าไม้ ตำรวจ ตชด.31 นำโดยป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำการสนธิกำลังเข้าตรวจยึด “ไม้สักทอง” ที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีผู้ลักลอบตัดไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ที่บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านซับไม้แดงน้อย ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจากการเข้าตรวจสอบไม่พบตัวผู้กระทำผิด พบเพียงไม้สัก (ไม้หวงห้ามประเภท ก.) จำนวนมากถูกตัดกองเรียงหมอนไว้เพื่อเตรียมรอเคลื่อนย้าย โดยน่าจะเพิ่งเข้ามาดำเนินการลักลอบตัดไม้ได้ไม่นาน และจากข้อมูลของผู้ร้องเรียนยังระบุอีกว่า มีการลักลอบขนไม้ออกจากพื้นที่แล้วจำนวน  1 พ่วง ก่อนกำลังเจ้าหน้าที่จะมาถึง และจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า ไม้สักที่ถูกตัดไว้ ไม่ได้มีการแจ้งการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ จริงตามที่มีผู้ร้องเรียน  เนื่องจากพื้นที่บริเวณแปลงปลูกสัก ซึ่งมีทั้งหมดมากกว่า 500 ไร่ มีการออกเอกสารสิทธิทับซ้อนกันระหว่าง กรมที่ดินกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร หรือ สปก. จึงไม่สามารถขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าได้  ซึ่งการเข้าตัดไม้สักก่อนได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ จึงทำการตรวจยึดไม้สักท่อนทั้งหมด และทำการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เข้าลักลอบตัดไม้ ในครั้งนี้ต่อไป